Lucky Draw Winners

21/12/2022

The lucky draw winner list is released as our 2022 AFS Covid booster promotion campaign comes to a successful end.
Throughout our national campaign activities, online and offline, we have helped a total of 523 people of ethnic backgrounds and from different regions to inoculate the Covid related vaccinations.


Congratulations to the 50 lucky participants! They will be notified by email and the gift pack will be couriered in January 2023.

Thông tin này có hữu ích không?

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.