Maintaining Wellness: Webinar Series 3 - English

21/07/2021 7:00 CH
Loa - Aashini Jutson
Vị trí - Online Zoom

Chi tiết hội thảo

Asian Family Services will hold 3 free online workshops on the following topics:

1 - Health and wellness

2 - Family psychoeducation

3 - Preventing and minimizing gambling harm

 

The webinars time listed below:

Health and wellness: 21st July, 7pm-8pm

Family psychoeducation: 28th July, 7pm-8pm

Preventing and minimizing gambling harm: 4th August, 7pm-8pm

 

Please click zoom link to join: shorturl.at/gqNS9

 

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.