Mayumi Young

Counsellor
  • Diploma in Counselling (Wellington Institute of Technology)
  • Providing services across a wide range of issues including, cultural adjustment, postnatal distress, relationship and domestic violence and mental illness
  • Providing culturally appropriate mental health services and support for Asian migrants, temporary workers and international students
  • Fluent in Japanese, Mandarin and Chinese
  • For Asian Wellbeing Services client fees: NZ$120+GST
  • Services locations: Wellington, phone counselling and online Zoom counselling

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.