Job Hunting workshop

24/08/2021 7:00 CH
Loa - Margie Gilbride
Vị trí - Online Zoom

Chi tiết hội thảo

Asian Family Services invited English Language Partners to deliver a series of seminars for people who are/will be job hunting:

Seminar 1: Job searching tips

Seminar 2: Preparing for your application

Seminar 3: Getting ready for your interview

Seminar 4: Learning about organizational culture

 

 

The lecturer: Margie Gilbride, who has extensive experience in senior management roles and language education.

Free online zoom seminar

Participants will have the opportunities to join the hands-on workshops to practice and get feedback from the lecturer.

If you have any inquiries, please feel free to contact us via 0800 862 342

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.