Online Gambling Harm Prevention - Vietnamese

Phòng chống tác hại cờ bạc trực tuyến tại Auckland

Đó không phải là lỗi của bạn và bạn không cần phải đối mặt với nó một mình; đã đến lúc nói chuyện

Hãy tìm kiếm và cùng nhau đối mặt với cuộc trò chuyện khó khăn này

Truy cập kênh YouTube của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về tác hại liên quan đến cờ bạc trực tuyến

Hoặc gọi đến Đường dây trợ giúp Châu Á 0800 862 342; chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo mật và miễn phí trên toàn quốc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đường dây trợ giúp của chúng tôi có sẵn tám ngôn ngữ: Việt Nam, Quan thoại, Quảng Đông, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hindi và tiếng Anh.

Cờ bạc trực tuyến- cảnh giác

 

Nhận biết các dấu hiệu của chính mình

 

Giảm thiểu tác hại của cờ bạc

 

Dịch Vụ Gia Đình Châu Á Q&A

 

Tư vấn là gì

 

Chia sẻ và nói chuyện

View or Download resources

Online Gambling Harm Prevention Vietnamese

Is this information useful ?

Subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.