Debbie Chin

Board Member

Debbie has extensive experience in leadership roles across the NZ health and disability sector. Roles include governance, public policy and executive management. Debbie has held leading roles with Waikato and Capital and Coast District Health Boards, Ministry of Health, Department of Prime Minister and Cabinet and with NGOs.

Debbie is currently chair of Tu Ora Compass and the Wellington Chinese Association. She is also on the Board of the NZ Chinese Association.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.