Raj Singh

Board Member

Raj has a strong public health and medical background. Raj worked as a medical doctor in India before immigrating to New Zealand. He gained postgraduate qualifications in public health from the University of Auckland. 

Following his graduation, Raj has worked in the NGO sector for a number of years before moving on to his current role as the project manager for Waitemata and Auckland DHBs Planning, Funding and Outcomes Unit. Raj currently lives in Auckland with his wife and daughter.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.