Darcy Zhao

Service Coordinator & Counsellor
  • Registered Social Worker (SWRB)
  • Master of Applied Social Work at Massey University
  • Fluent in English and Mandarin
  • Experience in Mental Health residential and Dual Diagnosis (Mental Health and Alcohol or Drugs) rehabilitation treatment services
  • Uses practical strategies of harm reduction, strength-based and client-centred

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.