Haying Dong

Social Worker
  • A NZ-registered social worker with a Master's degree in Applied Social Work (Massey University) and Bachelor's degree (Fudan University)
  • 10-year experience in social work practice including practical parenting solutions for infants, school kids and teenagers and managing conflicts between couples and families
  • Fluent in Mandarin and English
  • Age group: adults
  • Fees: $161 GST inclusive/hour
  • Services locations: Online

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.