Jesse Prasad

Health Coach
  • Bachelor of Health Sciences + Post Graduate Diploma (with Merit) in Health Sciences from the University of Auckland
  • Passionate about health promotion, community health, and women and youth health
  • Fluent in English

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.