Jiali Li

Counsellor
 • Bachelor of Social Work (University of Auckland)
 • Registered social worker
 • Postgraduate Diploma in Counselling
 • Full member of NZAC
 • 10+ years of experience in counselling and public health promotion
 • Uses a pluralistic approach to counselling
 • Fluent in Cantonese, Mandarin and English
 • Age group: 14 and above
 • Counselling service fee: $161 GST inclusive/hour
 • Clinical supervision fee: $207 GST inclusive/hour
 • Services locations: Central Auckland or online

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.