Ragni Chand

ASHA Peer Support
  • NZQA qualification in Health and Wellbeing from Manukau Institute of Technology.
  • 30+ years of experience in the finance and budget management.  
  • Passionate about providing hope to people by helping them envision a life full of meaning and purpose.
  • Fluent in Hindi, Fiji Hindi and English.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.