Vivian Terei

ASHA Practice Lead
  • Full member of NZAC & DAPAANZ
  • Bachelor of Applied Social Sciences (Counselling)
  • Diploma in Counselling
  • Eclectic Counsellor who uses a holistic and client-centred approach
  • Passionate about Harm minimisation and helping the Asian Community
  • Fluent in Hindi and English

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.