Yvonne Tang

Social Worker
  • Registered social worker (New Zealand), Master's degree of social science in social work (Hong Kong)
  • 10+ years of experience working in gambling addiction treatment in both Hong Kong and New Zealand
  • Yvonne is passionate about and have experience working with children and family who have issues related to addictions, family and parenting problems, mental health and family violence.
  • Fluent in Cantonese, English and Mandarin

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.