Dịch vụ An sinh Châu Á

Dịch Vụ An Sinh Châu Á (AWS) là một phần của Dịch Vụ Gia Đình Châu Á. Được thành lập vào năm 2016, AWS cung cấp các can thiệp tâm lý chuyên nghiệp và bảo mật cũng như các hội thảo trị liệu và giáo dục tâm lý được thiết kế riêng.

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên gia đã đăng ký và có kinh nghiệm, cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn và tâm lý. Nhóm của chúng tôi bao gồm các nhà tư vấn, nhà trị liệu nghệ thuật, nhà tâm lý học, nhà trị liệu tâm lý và nhà tâm lý học lâm sàng. Các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với văn hóa và đa ngôn ngữ.

Phí có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình dịch vụ cung cấp. (NZ$120- $210+GST)

  • Đội ngũ chuyên gia đã đăng ký, giàu kinh nghiệm cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn và tâm lý.
  • Đội ngũ của chúng tôi bao gồm: nhà tư vấn, nhà trị liệu nghệ thuật, nhà tâm lý học, nhà trị liệu tâm lý, nhà tâm lý học lâm sàng và nhà tư vấn AOD.
  • Tất cả các dịch vụ phù hợp với văn hóa và đa ngôn ngữ.
E

Hồ sơ nhân viên

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên gia đã đăng ký và có kinh nghiệm, cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn và tâm lý. Nhóm của chúng tôi bao gồm các nhà tư vấn, nhà trị liệu nghệ thuật, nhà tâm lý học, nhà trị liệu tâm lý và nhà tâm lý học lâm sàng. Các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với văn hóa và đa ngôn ngữ.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.